řídící výbor 5/2019

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 5. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

Dne 13. 3. 2019 ve 14:00 hodin v hotelu Zámek Havířov, K Zámečku 243/2, Havířov (salonek v přízemí vpravo)

Program jednání:

 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
 2. Změna v Řídícím výboru – personální obsazení
 3. Aktuální informace k realizaci projektu MAP II
 4. Implementace MAP a Budování znalostních kapacit
 5. Dotační okénko
 6. Publicita projektu a volba podoby maskota projektu – vyhodnocení výtvarné soutěže
 7. Vystoupení vedoucích pracovních skupin – prezentace a schválení ročních akčních plánů pracovních skupin pro rok 2019
 8. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 9. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018
 10. Diskuse
 11. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Prezentace ŘV č.5/2019
Zápis z jednání ŘV č.5/2019