řídící výbor 3/2018

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 3. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

DNE 26. 9. 2018 ve 14:00 hodin v salonku Zámku Havířov

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Aktuální informace k realizaci projektu MAP II
  3. Komunikační plán a publicitga projektu
  4. Implementace MAP a Budování znalostních kapacit
  5. Dotační okénko
  6. Strategický rámec MAP – investiční priority
  7. Schválení dílích úkolnů pro následující 3 měsíce
  8. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018
  9. Diskuse
  10. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Prezentace ŘV č. 3/2018
Zápis z jednání ŘV č.3/2018