řídící výbor 1/2018

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na první – ustavující jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

DNE 27. 3. 2018 ve 14:00 hodin v prostorách Městské knihovny Havířov, v budově G Magistrátu, 2. poschodí, hudební salonek.

Program jednání:

 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
 2. Základní informace o projektu
 3. Plánované výstupy projektu a jejich časový harmonogram
 4. Partnerství projektu
 5. Složení řídícího výboru, jeho schválení, kontrola usnášeníschopnosti
 6. Volba předsedy a místopředsedy řídícího výboru
 7. Schválení Statutu řídícího výboru
 8. Schválení Jednácího řádu řídícího výboru
 9. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 10. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018
 11. Diskuse
 12. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Pozvánka ŘV č. 1/2018
Prezentace ŘV č.1/2018
Zápis z jednání ŘV č. 1/2018
Prezenční listiny ŘV č. 1/2018

Fotodokumentace ŘV č. 1/2018

Další materiály a podklady vztahující se k INFORMAČNÍMU SEMINÁŘI zaměřeného na Výzvu č.2 – Šablony II jsou k dispozici ZDE.