PS pro trh práce

Pracovní skupina pro trh práce řeší polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství a podnikavost.

Zaměřuje se na strategické plánování v oblasti:

 • podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • podpory polytechnického vzdělávání (tzn. přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • podpory odborného vzdělávání vč. spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • rozvoje kariérového poradenství
 • začlenění oblasti digitální gramotnosti a vyuižívání ICT ve vzdělávání

Složení pracovní skupiny:

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 18.9., 18.10., 21.11., 19.12.
Rok 2019 – 28.1., 18.2., 25.3., 24.4., 17.-18.5., 17.6., 24.7., 14.8., 19.9.,  22.10., 16.12.
Rok 2020 – 13.1., 24.2., 23.3., 20.4., 18.5.

AKCE PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:

 • neformální setkání PS se zástupci místních polytechnických SŠ, 24.4.2019, Havířov
 • příprava aktivity – POLYTECHNICKÉ WORKSHOPY (spolupráce ZŠ a SŠ)
 • příprava klíčové aktivityZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA
 • příprava soutěžních žákovských projektů – KUTÍLCI
 • tandemová výuka s RODILÝM MLUVČÍM na školách

AKCE PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2020:

 • realizace aktivity – POLYTECHNICKÉ WORKSHOPY (spolupráce ZŠ a SŠ)
 • realizace klíčové aktivityZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA
 • pokračování soutěže žákovských projektů – KUTÍLCI
 • tandemová výuka s RODILÝM MLUVČÍM na školách (šk.r. 2020/2021)
 • vzdělávací webinář na podporu digitální gramotnosti a distanční výuky – téma UČEBNA GOOGLE jako pomocník učitele (25.9. a 30.9.2020, online videokonference vedená odborným lektorem)
 • vzdělávací seminář na podporu digitální gramotnosti – téma TYPOGRAFIE V PRAXI aneb jak správně psát text na počítači (19.10.2020, Havířov)
 • zážitkový environmentální a polytechnický program VČELKY DO ŠKOLKY (pro MŠ) a VČELY DO ŠKOLY (pro ZŠ)
 • tvorba MAPíkova slabikáře nářadí (připravujeme)