PS Pro rovné příležitosti

Skupina je vytvořena za účelem řešení přechodů ve vzdělávání a zaměřením na inkluzi. Je složena z řad zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů.
PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.

Obsahem práce této PS je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selsktivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eleminovat selektivitu.

Složení pracovní skupiny

Přehled setkání pracovní skupiny
Fotogalerie