VP Mladý farmář

Vzdělávací program Mladý farmář byl vytvořen jako hlavní aktivita PS Občanské kompetence v rámci projektu MAP Havířov II k podpoře environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) se zaměřením na inovativní metody, jak EVVO zařadit do výuky, jak připravit materiály, které by respektovaly potřeby dětí v MŠ a ZŠ, zvyšovaly jejich vnitřní motivaci k přírodovědnému a enviro vzdělávání a vedly tak k požadovaným výstupům s cílem zavést do škol na území ORP Havířov prvky zdravého životního stylu.

Pro dosažení těchto cílů budou zapojeným školám poskytnuty přírodní prvky do školních zahrad, které podpoří manuální zručnost dětí a žáků a zavede tak prvky EVVO ve vzdělávání a to formou školních a mimoškolních aktivit.
Aby se škola mohla do vzdělávacího programu přihlásit je potřeba splnit několik podmínek, které jsou obsaženy v Metodice k VP Mladý farmář a kterou vč. přihlášky naleznete na níže uvedených odkazech.

Průvodní dopis PS Občanské kompetence – ke stažení ZDE
Metodika k VP Mladý farmář – ke stažení ZDE
Přihláška do VP Mladý farmář – ke stažení ZDE