PS Občanské kompetence

Cílem je zprostředkovávat propojení školy a zástupců neformálního vzdělávání s obecní komunitou a vytvořit tak podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka. Dále také podpora rozvoje kulturního povědomí.

Obsahem práce je návrh řešení rozvoje občanských a sociálních kompetencí, regionální příslušnosti a zdravotního stylu se zaměřením na rozvoj potenciálu každého žáka.

Složení pracovní skupiny

Přehled jednotlivých setkání
Fotogalerie