PS Matematická gramotnost

Cílem je zaměřit se na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti  (dále jen MG) a s tím související pregramotností a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání s podporou matematické gramotnosti.

Složení pracovní skupiny

Akční roční plán 2019
Přehled setkání pracovní skupiny

Fotogalerie

AKCE PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019: