PS Matematická gramotnost

Cílem je zaměřit se na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti  (dále jen MG) a s tím související pregramotností a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání s podporou matematické gramotnosti.

Složení pracovní skupiny

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 19.9., 14.11., 12.12.
Rok 2019 – 16.1., 4.3., 19.3., 17.-18.5., 12.6., 9.9., 24.9., 15.10.,

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:

  • Společené setkání matematiků ZŠ, 10.4.2019, Zámek Havířov
    – prezentace ke stažení ZDE
  • Soutěž HRÁTKY S ČÍSLY, ZŠ 1. Máje Havířov

FOTOGALERIE: