PS Čtenářská gramotnost

Cílem je zaměřit se na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti  (dále jen ČG) a s tím související pregramotností a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti.

Složení pracovní skupiny

Přehled jednotlivých setkání
Fotogalerie

Akce pracovní skupiny:
Aktivizační program pro seniory, 9.1.2019, Havířov