PS Čtenářská gramotnost

Cílem je zaměřit se na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti  (dále jen ČG) a s tím související pregramotností a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti.

Složení pracovní skupiny

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 19.9., 7.11., 12.12.
Rok 2019 – 30.1., 6.3., 29.4., 17.-18.5., 26.6., 4.9., 23.10., 4.12.
Rok 2020 – 29.1., 26.2., 10.6., 16.9., 14.10., 20.11., 15.12.
Rok 2021 – 16.3., 9.4., 27.5., 23.6., 22.9., 2.12.

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:
– Aktivita Aktivizační program pro seniory, 9.1.2019, Havířov
– Putovní soutěž POHÁDKY HROU
– Aktivita “UŽ JSME ČTENÁŘI s MAPíkem
– Seminář “CESTA SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ HLASU“, (17.9.2019, ZUŠ B.Martinů)
SCÉNICKÉ ČTENÍ S MAPíkem (15.11.2019, ZUŠ L. Janáčka, Havířov)
MAPíkova putovní knihovna pro ZŠ

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2020:
– Putovní soutěž POHÁDKY HROU II
– Aktivita “Už jsme čtenáři s MAPíkem II
– SCÉNICKÉ ČTENÍ S MAPíkem II – ZRUŠENO
MAPíkova putovní knihovna pro ZŠ
– Pracovní sešit pro I. stupeň ZŠ – HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM s MAPíkem
– Workshop KOMENSKÉHO ŽIVÁ TISKÁRNA aneb lis myšlenky – ZRUŠENO
– Seminář pro pedagogy PhDr. L. Kyncla – Zvyšujeme čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty (přesunuto na r. 2021)

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2021:
– Putovní soutěž POHÁDKY HROU II
– Aktivita “Už jsme čtenáři s MAPíkem III
MAPíkova putovní knihovna pro ZŠ – rozšíření knižního fondu
– Pracovní sešit pro II. stupeň ZŠ – HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM s MAPíkem II + projektová výtvarná soutěž (tvorba komiksu)
– Seminář pro pedagogy PhDr. Libora Kyncla – Zvyšujeme čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty (8.6.2021, Městská knihovna Havířov)

FOTOGALERIE