PS Čtenářská gramotnost

Cílem je zaměřit se na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti  (dále jen ČG) a s tím související pregramotností a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti.

Složení pracovní skupiny

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 19.9., 7.11., 12.12.
Rok 2019 – 30.1., 6.3., 29.4., 17.-18.5., 26.6.

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:
– Aktivita Aktivizační program pro seniory, 9.1.2019, Havířov
– Putovní soutěž POHÁDKY HROU, 11.6.2019, MŠ Balzcacova Havířov
– Aktivita “UŽ JSME ČTENÁŘI s MAPíkem
– Seminář “CESTA SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ HLASU“, 17.9.2019, ZUŠ B.Martinů
– Listování s Lukášem Hejlíkem (připravujeme, podzim 2019)
– Putovní knihovní fond pro MŠ a ZŠ (připravujeme)

FOTOGALERIE