prosinec 2017

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na sedmé – závěrečné jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov, které se uskuteční

DNE  12. 12. 2017 VE 14,00 HODIN V SÁLE KULTURNÍHO DOMU RADOST

 

Program jednání

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

2. Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru

3. Schválení programu zasedání

4. Shrnutí dosavadního průběhu projektu

5. Budování znalostních kapacit

6. Schválení dokumentu MAP v ORP Havířov

7. Místní akční plán II a implemetnace MAP

8. Výsledky ankety cílových skupin

 

9. Diskuze

10. Závěr