Pracovní skupiny MAP II

Pracovní skupina je tým pracovníků složený z vedoucího pracovní skupiny, specialisty a odborných řešitelů, kteří se věnují potřebným tématům vzdělávání ve svém regionu. Především se zabývá opatřením, které je v rámci MAP povinné a která vyšla z vlastních šetření a provedených analýz území.

Především představují diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení se může v průběhu realizace projektu doplnit.

Celkem bylo vytvořeno 6 pracovních skupin:

  1. Pracovní skupina Financování
  2. Pracovní skupina Čtenářská gramotnost
  3. Pracovní skupina Matematická gramotnost
  4. Pracovní skupina Pro rovné příležitosti
  5. Pracovní skupina Občanské kompetence
  6. Pracovní skupina Pro trh práce

Jednotlivé pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně a ze svých jednání pořizují prezenční listiny a zápisy.