Pracovní skupiny

Pracovní skupina je tým pracovníků složený z vedoucího pracovní skupiny, specialisty a odborných řešitelů, kteří se věnují potřebným tématům vzdělávání ve svém regionu. Především se zabývá opatřením, které je v rámci MAP povinné a která vyšla z vlastních šetření a provedených analýz území.

Především představují diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení se může v průběhu realizace projektu doplnit.
Máte-li zájem zapojit se a stát se čestným členem některé z pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat realizační tým prostřednictvím emailu: administrator.map@havirov-city.cz nebo případně na tel. čísle +420 596 803 189.

Celkem vytvořeno 5 pracovních skupin:

  1. Financování
  2. Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
  3. Rovné příležitosti
  4. Mateřské školy
  5. Kompetence pro život

Jednotlivé pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně (prezenčně, popř. distančně) a ze svých jednání pořizují prezenční listiny a zápisy.