Nabídka vzdělávacích seminářů 1.pol.2018/2019 – PhDr. Lenka Svobodová

OLOMOUC – 13. listopadu 2018
EFEKTIVNÍ STRATEGIE ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE

Anotace: Jedná se o workshop a nejpraktičtější téma, které mám v nabídce. Jak konkrétně bude probíhat? Účastníci si připraví problémovou situaci, kterou budou chtít pomoci vyřešit a zašlou jí lektorce emailem nejpozději dva týdny před zahájením, aby mohla být začleněna do programu workshopu. A pak jsou dvě možnosti: buď může být případ prezentován anonymně (prostřednictvím lektorky) anebo se účastník k dané kazuistice přihlásí a bude ji aktivně doplňovat. Všichni společně pak budeme hledat příčiny a spouštěče nastíněných situací, přičemž velký prostor bude věnován vzájemné výměně funkčních i nefunkčních strategií. Na závěr každého případu vždy shrnu konkrétní kroky, které by neměly být opomenuty a také postupy, kterým by se naopak měl pedagog vyhnout. A jaké jsou cíle workshopu? Jednak možnost konzultovat nefunkční řešení problémových situací s lektorkou – psycholožkou (osm let pracovala jako školní psycholožka se žáky, s třídními kolektivy, pedagogy i zákonnými zástupci), dále poskytnout zázemí pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky a také společné hledání řešení nastíněných problémových situací (včetně příkladů a kazuistik z praxe lektorky). Ale mým hlavním cílem je, aby účastníci odcházeli spokojeni – s konkrétní nabídkou efektivních řešení daného problému.

________________________________________________

BRNO – 29. listopadu 2018
KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ

Anotace: S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře jsou příklady z praxe a kazuistiky.

_________________________________________________

PRAHA – 24. října 2018 (v případě velkého zájmu i 23. října 2018)
“LHANÍ VE ŠKOLE – JAK HO ROZPOZNAT, ŘEŠIT A REDUKOVAT”. 

Anotace: Možná se ptáte, k čemu je pedagogům seminář o lhaní? Upřímně – kolik lží denně slyšíte anebo o pravdivosti sdělení alespoň pochybujete? Lžou nám žáci, jejich rodiče (zákonní zástupci), kolegové, nadřízení (podřízení). A to je jen ta pracovní část našeho života ;-). Jedním z cílů semináře je naučit účastníky rozlišovat, o jakou podobu lhaní se jedná, protože jde o klíčovou dovednost pro eliminaci či redukci dalšího lhaní. Bez rozpoznání pravé příčiny je možné lhaní pouze potlačit či „donutit“ dotyčného lépe lhát. Člověk nelže jenom tak, někdy chce něco získat, jindy zase něco skrýt. Proto je dalším cílem semináře ukázat účastníkům, jaké alternativy mohou “lhářům” nabídnout, čím je motivovat, aby se nebáli říkat pravdu a jak se dá „zisku“ dosáhnout i jinak než lží. Seminář se také věnuje tomu, jak jednat s člověkem, který lže, jak jeho lhaní odhalit a především, jak ho motivovat, aby s námi spolupracoval a příště již nelhal. Ale vzhledem k tomu, že nelžou pouze žáci, ale i jejich rodiče či naši kolegové – seminář neopomíjí ani tuto citlivou oblast.


Přihlášky na semináře naleznete na  webových stránkách – na odkazu:
http://www.psycholog-svobodova.cz/prihlaseni-na-seminar-ag-dialog/

Tyto i další semináře mohu také zrealizovat pro celý pedagogický sbor.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
– cena každého semináře je 1 350 Kč a je v ní zahrnuto:
– akreditace MŠMT
– rozsah 8 vyučovacích hodin (lze hradit ze “šablon”)
– NEŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ (konferenční místnosti hotelů)
– občerstvení: káva, čaj, voda, 2 chlebíčky a něco sladkého 😉
– materiály a pracovní listy pro účastníky
– osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
– možnost podílet se na obsahu semináře (zasláním dotazu lektorce před jeho zahájením)
– konzultování problému
– dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know-how

KONTAKTNÍ ÚDAJE
PhDr. Lenka Svobodová
vzdělávací agentura Dialog
IČO 03645941
www.psycholog-svobodova.cz
https://www.facebook.com/DialogSvobodova

Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavosti. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.