MAPíkova PUTOVNÍ KNIHOVNA

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov vytvořila Pracovní skupina Čtenářská gramotnost PUTOVNÍ KNIHOVNU pro žáky základních škol na území ORP Havířov s možností vypůjčit si vybrané množství (především v počtu 30 kusů) knih během celého školního roku 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 a 2023 dle harmonogramu.

Pedagogové tak mají nově možnost pracovat ve třídách a hodinách českého jazyka  s vybranými knižními tituly ve větším množství a podporovat tak ve výuce hromadné čtení či vytvářet základy pro přehled knižních titulů k doporučené četbě.
Knižní tituly v obsahu MAPíkový putovní knihovny byly vybrány na základě reálných požadavků základních škol.

Pro školní rok 2020/2021 jsme rozšířili nabídku o dva nové knižní tituly pro II. stupeň ZŠ a to konkrétně o román “Běž, chlapče, běž” a román “Memento”.
Na začátku roku 2021 jsme rozšířili nabídku o další dva nové knižní tituy (pro I. i pro II. stupeň ZŠ) a navýšili počty z 15 kusů na 30 kusů u stávajících titulů.
Nabídka knih je neustále průběžně doplňována.

V nabídce MAPíkový putovní knihovny jsou pro rok 2023 tyto knižní tituly:

Pro I. stupeň ZŠ:
Karlík a továrna na čokoládu Dahl, R. 30 ks
Obr Dobr Dahl, R. 30 ks
Zlobilky
Drijverová, M. 30 ks
Sedmilhář Josífek Krolupperová, D. 30 ks
Prašina Matocha, V. 30 ks
Kosprd a Telecí Papoušková, E. 30 ks
Cestování s velrybou Papoušková, E. 30 ks
Past na korunu Krolupperová, D. 30 ks
Malované čtení – Štěkací smeták Havel, J. 30 ks
Pohádky a bajky k povídání Jechová, Š. 30 ks
Báje a pověsti k povídání Jechová, Š. 30 ks

 

Pro II. stupeň ZŠ:
My děti ze stanice ZOO Christine, F. 30 ks
Babička drsňačka Walliams, D. 30 ks
Běž, chlapče, běž
Orlev, U. 30 ks
Memento John, R. 30 ks
Klub divných dětí
Soukupová, P.
30 ks
Říkali mi Leni Bezděková Z. 30 ks
Hvězdy nám nepřály Green J. 30 ks
Jak mi maminka vyprávěla o Československu Vetešková M. 30 ks
Životice: obraz (po)zapomenutelné tragédie Lednická K. 30 ks

Knihy lze zapůjčit pouze na  základě provedení online rezervaceZDE.
Zvolte si požadovaný titul z nabídky a měsíc rezervace.
Po výběru Vás bude kontaktovat pracovník Městské knihovny Havířov
(tj. Mgr. Michaela Tobolová, e-mail: michaela.tobolova@knih-havirov.cz).

Výpůjční doba je 1 kalendářní měsíc (nebo dle domluvy).

ANOTACE k jednotlivým knížkám ZDE