listopad 2016

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na druhé jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov, které se uskuteční

DNE  1. 12. 2016  ve  14,00  hodin  v budově G magistrátu v prostorách městské knihovny, 2.poschodí, hudební salónek

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Shrnutí dosavadního průběhu projektu
  3. Memorandum o spolupráci
  4. Dotační okénko
  5. Informace k evaluaci projektu
  6. Budování znalostních kapacit
  7. Prezentace výstupů z pracovních skupin
  8. Diskusní workshop k tvorbě výstupů MAP
  9. Schválení dílčích úkolů pro následující tři měsíce a termínu následujícího setkání