květen 2016

Z celkem 70 oslovených se 63 zapojilo do partnerství. Do Řídícího výboru bylo nominováno 21 členů a zatím 14 organizací a institucí projevilo zájem nominovat svého zástupce do pracovních skupin.