KUTÍLCI – žákovský projekt

 

Paní učitelky, páni učitelé, kluci, holky
– prostě KUTÍLCI,

zapojte se do našehoho žákovského projektu, vyrobte vlastní model
podle kategorie a vyhrajte exkurzi pro svou třídu
do Zoo, DinoParku nebo Planetária.


Představujeme Vám další aktivitu Pracovní skupiny pro trh práce, která je zaměřena na rozvoj kreativity, iniciativy a podnikavosti dětí a žáků formou manuální výroby, zapojením vlastní představivosti a týmové spolupráce v kolektivu.

CO JE PODSTATOU?

Děti MŠ a žáci ZŠ budou vytvářet z různých materiálů výrobky, z nichž vytvoří tématicky zaměřený model dle přihlášené kategorie. Model bude sestaven z koláže, obsahující prvky vlastnoručně vyrobených 3D modelů – žákovského projektu. Takto vyrobené koláže budou autory představeny na soutěži. Vítězové žákovských projektů pak absolvují bezplatnou exkurzi se zážitkovým programem do kulturně vzdělávacích a zážitkových center.

Byl vypracován metodický materiál, který má sloužit jako inspirace pro pedagogy MŠ a ZŠ jak naplánovat, vytvořit a prezentovat žákovský projekt KUTÍLCI a který je pro Vás nezbytnou podporou a součástí pro úspěšné zapojení se do projektu.

Termín pro podání přihlášek: do 11.11.2019

Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mail:
administrator.map@havirov-city.cz


KE STAŽENÍ:

  • Metodický materiál – ke stažení ZDE
  • Přihláška do projektu – ke stažení ZDE
  • Závěrečná hodnotící zpráva – ke stažení ZDE
  • Pozvánka s harmonogramem – ke stažení ZDE

Těšíme se na Vaše žákovské projekty!