Místní akční plán vzdělávání

KONTAKTY

Home  >>  KONTAKTY

Název projektu a registrační číslo:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

 

Realizátor projektu:

Statutární město Havířov

Havířov, Město, Svornosti 86/2

IČ: 00297488

 

Realizační tým:

Ing. Lenka Slowiková, DiS. – finanční manažer projektu

tel.: +420 596 803 189

email: manazer.map@havirov-city.cz

 

Ing. Alena Nogolová – manažer projektu

email: nogolova.alena@havirov-city.cz