IDZ

Implementace Dlouhodobého záměru MSK

Cílem Výzvy č. 02_23018 Akční plánování v území – IDZ je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v krajích a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání a dále metodická podpora v oblasti prevence sociálního vyloučení ve vzdělávání realizátorům místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, na jejichž území se nachází obec zapojená do Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ a intenzivní podpora v oblasti sociálního začleňování ve vzdělávání ve vybraných obcích se sociálně vyloučenými lokalitami.