HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM s MAPíkem

MAPík si pro všechny děti 3. a 4. tříd základních škol v ORP Havířov připravil novinku – v rámci projektu MAP Havířov II vznikl pracovní sešit s názvem „Havířovem a jeho okolím s MAPíkem“.

Přestože jsou aktivity pracovního sešitu prioritně zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti, hravou formou napomohou také k uvědomění si regionální identity žáků.
Pracovní sešit navazuje na aktivitu Pohádky hrou, která byla v rámci ORP Havířov realizována v minulém školním roce. Právě při realizaci Pohádek hrou vznikla myšlenka na vytvoření učebního materiálu pro žáky 1. stupně ZŠ. A podařilo se.

Metodický list pro pedagogy k práci se sešitem – ke stažení ZDE