Místní akční plán vzdělávání

DOKUMENTY

Home  >>  DOKUMENTY

====== DOKUMENTY Z 2. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHOVÝBORU MAP II DNE 13. 6. 2018 ======

Prezentace

Pozvánka

Pozvánka na 2. ŘV

 

====== DOKUMENTY Z 1. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHOVÝBORU MAP II DNE 27. 3. 2018 ======

Prezentace Řídícího výboru

Zápis zasedání ŘV

Prezenční listina ŘV

Fotografie

Pozvánka

Prezentace – Šablony II

Kalkulace Šablony II

Prezenční listina – Šablony II

 

 

AKTUALIZOVANÝ STRATEGICKÝ RÁMEC MAP vč. INVESTIČNÍ PŘÍLOHY – aktualizace březen 2017

podepsaná verze

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP vč. INVESTIČNÍ PŘÍLOHY – schválení v září 2016

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Přistoupení k Memorandu o spolupráci

Dne 25.9.2017 byl na 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova schválen dokument „Memorandum o spolupráci“. O den později dokument schválili také členové Řídicího výboru. Memorandum o spolupráci je povinný výstup a indikátor projektu. Je založen na principu dobrovolnosti a spolupráce. K Memorandu o spolupráci přistupují zřizovatelé škol a neformální vzdělavatelé s investičními záměry.

 

 

 

====== DOKUMENTY Z 7. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU DNE 12. 12. 2017 ======

Prezentace Řídícího výboru

Zápis 7. zasedání ŘV

Prezenční listina ze 7. zasedání ŘV

Fotografie

Pozvánka

 

====== DOKUMENTY Z 6. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU DNE 26. 9. 2017 ======

Prezentace Řídícího výboru

Zápis 6. zasedání ŘV

Prezenční listina ze 6. zasedání ŘV

 

====== DOKUMENTY Z 5. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU DNE 08. 06. 2017 ======

Prezentace Řídícího výboru

Zápis 5. zasedání ŘV

Prezenční listina z 5. zasedání ŘV

Prezentace ze setkání zástupců předškolního vzdělávání

Zápis ze setkání pracovní skupiny

 

====== DOKUMENTY ZE 4. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU DNE 06. 04. 2017 ======

Prezentace Řídícího výboru

Zápis 4. zasedání ŘV – ověřený zápis z 4. zasedání včetně prezenčních listin účastníků

Prezentace pracovní skupiny 1

Prezentace pracovní skupiny 2

Roční akční plán pracovní skupiny 3

Prezentace pracovní skupiny 4

====== DOKUMENTY Z 3. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU DNE 01. 12. 2016 ======

Prezentace Řídícího výboru – a pár fotografií zde

Zápis 3. zasedání ŘV – ověřený zápis z 3. zasedání včetně prezenčních listin účastníků

Složení pracovních skupin

Prezentace pracovní skupiny 1

Prezentace pracovní skupiny 2

Prezentace pracovní skupiny 3

 

====== DOKUMENTY Z 2. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU DNE 27. 9. 2016 ======

Prezentace – a pár fotografií zde

Zápis 2. zasedání ŘV – ověřený zápis z 2. zasedání včetně prezenčních listin účastníků

Ustanovení ŘV – Aktuální členové Řídícího výboru

Složení pracovních skupin

Analytické a syntetické podklady pro MAP Havířov – Analýza území (zpracovatel Slezská univerzita)

Strategický rámec MAP vč. investiční přílohy – září 2016 – schválený dne 27. 9. 2016

 

====== DOKUMENTY Z 1. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU DNE 23. 6. 2016 ======

Prezentace – a pár fotografií zde

Zápis 1. zasedání ŘV – ověřený zápis z 1. zasedání včetně prezenčních listin účastníků

Ustanovení ŘV – Zvolení členové Řídícího výboru

Statut ŘV  – Schválený Statut

Jednací řád ŘV – Schválený jednací řád

Partnerství – Vytvořené partnerství v ORP Havířov

Informace k pracovním skupinám také v červencových aktualitách zde