MMR vyhlásilo DOTACE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A DĚTSKÉ SKUPINY

Dne 25. 9. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. v celkové alokaci 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacity infrastruktury mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení, všech zřizovatelů bez rozdílu, včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců a dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. Účelem výzvy je zvýšit nedostatečnou kapacitu, pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
 
Výzva č. 87 je určena pro území realizace ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociálně vyloučené lokality.

Výzva č. 88 je určena pro území realizace ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality a pro území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
 
Mateřské školy a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v Místním akčním plánu vzdělávání, který bude platný ke dni ukončení příjmu žádostí o podporu v dané výzvě.
Příjem žádostí bude v obou výzvách zahájen 16. 10. 2018 ve 14:00 a ukončen bude 31. 10. 2018 ve 14:00.

Formuláře ke stažení a podrobné informace zde: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-88-infrastruktura-pro-predskolni-(1)

Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavosti. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.