Dokumenty MAP I

Organizační struktura MAP pro ORP Havířov se skádá z několika úrovní:

 

 

 

 

 

 

Partnerství
= široká platforma spolupracujících subjektů.

Řídící výbor
= je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.
= ustavující jednání 22.6.2016, schválen Status a Jednací řád
= skládá se z: přesedy, místopředsedy a 21 členů

Pracovní skupiny (dále jen PS)
= tým pracovníků složený z vedoucícho pracovní skupiny, specialisty a odborných ředitelů, kteří se věnují určenému tématu/tématům vzdělávání
= každá PS se zkládá z garanta PS a metodiků PS

PS1 Společené a kvalitní vzdělávání
PS2 Kompetence pro trh práce
PS3 Gramotnosti
PS4 Občanské kompetence