červen 2017

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na páté jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov, které se uskuteční

DNE  8. 6. 2017  ve  14,00  hodin  v budově G magistrátu v prostorách městské knihovny, 2.poschodí, hudební salónek

Program jednání

 • 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projekt
 • 2. Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru
 • 3. Schválení programu zasedání
 • 4. Shrnutí dosavadního průběhu projektu
 • 5. Dotační okénko
 • 6. Budování znalostních kapacit
 • 7. Prezentace výstupů jednotlivých pracovních skupin
 • 9. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 • 10. Stanovení termínu následujícího zasedání
 • 11. Diskuze
 • 12. Závěr