březen 2018

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na první – ustavující jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

DNE 27. 3. 2018 ve 14:00 hodin v budově G magistrátu v prostorách městské knihovny, 2. poschodí, hudební salónek

 

Program jednání:

 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
 2. Základní informace o projektu
 3. Plánované výstupy projektu a jejich časový harmonogram
 4. Partnerství projektu
 5. Složení řídícího výboru, jeho schválení, kontrola usnášeníschopnosti
 6. Volba předsedy a místopředsedy řídícího výboru
 7. Schválení statutu řídícího výboru
 8. Schválení jednacího řádu řídícího výboru
 9. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 10. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Ing. Alena Nogolová v.r.

manažer projektu