březen 2017

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na čtvrté jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov, které se uskuteční

DNE  6. 4. 2017  ve  14,00  hodin  v budově G magistrátu v prostorách městské knihovny, 2.poschodí, hudební salónek

Program jednání

 • 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projekt
 • 2. Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru
 • 3. Schválení programu zasedání
 • 4. Změna na pozici předseda / předsedkyně řídícího výboru
 • 5. Aktualizace Strategického rámce MAP
 • 6. Shrnutí dosavadního průběhu projektu
 • 7. Dotační okénko
 • 8. Budování znalostních kapacit
 • 9. Představení akčních ročních plánů jednotlivých pracovních skupin, diskuse, schválení návrhů
 • 10. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 • 11. Stanovení termínu následujícího zasedání
 • 12. Diskuze
 • 13. Závěr