Pracovní skupiny MAP III

Pracovní skupina je tým pracovníků složený z vedoucího pracovní skupiny, specialisty a odborných řešitelů, kteří se věnují potřebným tématům vzdělávání ve svém regionu. Především se zabývá opatřením, které je v rámci MAP povinné a která vyšla z vlastních šetření a provedených analýz území.

Především představují diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení se může v průběhu realizace projektu doplnit.
Máte-li zájem zapojit se a stát se čestným členem některé z pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat realizační tým prostřednictvím emailu: administrator.map@havirov-city.cz nebo případně na tel. čísle +420 596 803 189.

Celkem vytvořeno 6 pracovních skupin:

  1. Pracovní skupina Financování
  2. Pracovní skupina Čtenářská gramotnost
  3. Pracovní skupina Matematická gramotnost
  4. Pracovní skupina Pro rovné příležitosti
  5. Pracovní skupina Občanské a sociální kompetence
  6. Pracovní skupina Pro trh práce

Jednotlivé pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně (prezenčně, popř. distančně) a ze svých jednání pořizují prezenční listiny a zápisy.